Ufo 2017 aasta tegemised ja tema muud hobi asjad

Tegutseme  Rakvere Mudellennuklubi ruumides.